Idén med regrowth
regrowth

Ni är nu ett steg närmare en bättre värld!

Allt för en ljusare framtid. Det som är dunkelt i våra sinnen är en reflektion av mörkret omkring oss. Vi behöver agera för att ändra våra tankar, vårt beteende och därmed vår omvärld.


Det är inte alltid lätt att vara optimistisk. Oavsett om man oroar sig för klimatförändringarna, hur verksamheten skall klara sig i framtiden, eller hur våra relationer utvecklas, så finns hjälp att få. Genom förståelse av universella och naturliga fenomen, genom acceptans och handlingskraft, kan man vända ett förlopp - för sig själv, familjen, företaget eller samhället! Psykologi är nyckeln till vårt beteende.

Varför anlita regrowth?

regrowth tillhandahåller traditionella tjänster inom arbets- och organisationspsykologi, egentligen "traditionell" företagshälsovård och konsulttjänster. Skillnaden är att grundidén bakom regrowth är att bidra till en bättre värld. Således tas bara uppdrag i vilka målen med förändring resulterar i ett ekologiskt eller humanistiskt mervärde

Hitta värdet

 

Med allt från existentiella samtal till OBM kan man hitta värdet i organisationer, grupper och vårt eget liv

Få kunskap och idéer


Med utgångspunkt i vetenskap och med verktyg från KBT, MI, ACT, GDQ - för evidensbaserad praktik

Planera och genomför

 

Implementering genom Systemisk OBM (TPS/HPS), KBT, ACT så målen blir tydligt definerade och möjliga att nå!

Tanken bakom regrowth?Att använda vetenskap och evidensbaserad praktik för att motverka destruktiva beteenden avseende människa och miljö. Rehabilitering, reduce/reuse/recycle, degrowth ger regrowth. Namnet betyder också återväxt och avser då den gediga kompetensen av rehabilitering till, och åter i arbetslivet.

regrowth verkar för en fungerande lokal och regional marknad, baserad på omtanke om klimat, närmiljö och de levande varelserna däri. Detta som en motrörelse till en globaliserad marknad och ekonomi, med tanklös konsumtion som följd och där värdet räknas i pengar. Värde kommer sig av hur vi mår, vilket är beroende av den miljö vi lever i, och de relationer vi bygger

Det handlar om att återvinna, återställa och återfinna. Genom att vårda och värna om både människa och maskin, så behålls dess funktionella värde. Från tidigare generationer hämtas inspiration till sparsamhet och omtanke - förnuftig förvaltning. Om något är brutet så skall det lagas, värdet behållas. Slutet kommer tids nog ändå.

regrowth

Bjurtjärn Sävviken 4

688 92 Storfors

Tel : +46 70 718 00 19

E-mail: support@regrowth.se